COVID-19 Tiedoksianto

17.3.2020

COVID-19 tiedoksianto

Valofirma ja Kamerafirma on siirtynyt tiistaista 17.3.2020 eteenpäin etä- ja vuorotyöjärjestelyyn
COVID-19 viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeusjärjestelyn aikana sekä Valofirman että
Kamerafirman työntekijät on osastoitu neljään ryhmään, jotka työskentelevät vuokraamolla eri
aikoina tai etänä. Buukkaus on jaettu kahteen ryhmään, joista toinen työskentelee toimistolla ja
toinen etänä. Osastoinnilla pyrimme turvaamaan toiminnan jatkumisen sekä työskentelyhygienian
parantamisen ryhmäkokoja pienentämällä. Vuokraamo on poikkeusjärjestelyn aikana auki
normaalisti 7:30-16:30.

Työntekijöitämme on ohjeistettu pysymään kotona, mikäli heillä ilmenee lieviäkään flunssan oireita.
Vaadimme myös asiakkailtamme, että heidän työntekijänsä ovat täysin oireettomia saapuessaan
tiloihimme.

Desinfioimme kalustoa ja pintoja aktiivisesti työpäivien aikana TTL:n ohjeistuksen mukaisesti.
Desinfioimme myös palautuvista autoista kosketuspinnat, kuten kahvat ja ratin. Poikkeusjärjestelyn
aikana pyrimme välttämään lähikontaktia, ja tästä syystä emme kättele tai halaa. Pyrimme
keräämään studioasiakkaidemme kaluston suoraan studioon vähentääksemme lähikontaktia. Kun
saavut tiloihimme, pesethän ensimmäisenä kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla. Näin pyrimme
välttämään viruksen leviämisen tahattomasti käsien kautta kalustoon ja pinnoille.
Pahoittelemme poikkeusjärjestelystä asiakkaillemme aiheutuvaa haittaa.

Yhteistyöterveisin,

Jani Lehtinen tj.