Vastuullisuus 

Valofirman yritysvastuu on vahvasti sidoksissa yritysarvoihimme, jotka ovat vastuullisuus, luotettavuus ja kehitys. Arvomme ohjaavat meitä kohti visiotamme olla Pohjois-Euroopan johtava audiovisuaalisen alan kumppani ja suunnannäyttäjä. Kestävään kehitykseen kuuluu perinteisesti neljä ulottuvuutta: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen. Nämä osa-alueet ovat toimintakulttuurimme kulmakiviä ja auttavat meitä poistamaan toimintamme negatiiviset vaikutukset ja sen sijaan lisäämään positiivisia. 

 

Sosiaalinen  

Tavoitteenamme on olla tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja reilu työnantaja, joka huomioi työntekijöidensä erilaiset elämäntilanteet ja tavoitteet. Yrityksemme pyrkii vahvistamaan työntekijöidensä yksilöllistä osaamista, tukemaan ammatillista kehitystä ja edistämään työturvallisuuskäytäntöjä samalla, huomioimalla samalla psykososiaaliset kuormitustekijät. Vaalimme tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaista kohtelua ja arvostamme yksilöä riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, elämänkatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, iästä tai vastaavasta syystä. Teemme myös yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. 

 

Kulttuurinen 

Olemme hyvin kansainvälisesti verkostoituneita ja kokeneita, ja näiden oppeja hyödynnämme yrityksemme missiossa kehittää Suomen av-alaa ja sen työskentelykulttuuria ammattimaisempaan suuntaan. Tuemme elokuvantekijöitä ja opiskelijoita kalustovuokrauspalkintojen ja elokuvafestivaaliyhteistyön kautta. Lisäksi olemme jalkauttaneet sukupuolineutraaleja ilmaisuja alalla korvaamalla vanhentuneet nimikkeet uusilla, tasavertaisuutta ammentavilla termeillä. 

 

Taloudellinen 

Valofirma on itsenäinen yritys, jossa kaikki yrityksen omistajat työskentelevät työntekijöinä. Vastuullisena yrityksenä pidämme huolta omasta kannattavuudestamme, kilpailukyvystämme ja toimintamme tehokkuudesta, jotta yrityksemme on elinvoimainen pitkällä tähtäimellä. Investointistrategiamme keskiössä on ekologisuus, ja keskitymme energiatehokkaisiin ja ammatillisesti edistyksellisiin tuotteisiin. Taloudellisen vastuun osa-alueisiin kuuluu lisäksi työpaikkojen säilyttäminen, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen ja yhteiskunnalle verotulojen kasvattaminen. 

 

Ekologinen 

Olemme sitoutuneet mahdollistamaan ympäristön kannalta kestävää mediatuotantoa. Pyrimme ymmärtämään ja hallitsemaan vaikutustamme paremmin ja toteuttamaan aloitteita, joiden avulla voimme tehdä merkityksellisiä muutoksia. Pääkonttorimme ja varastomme käyttävät 100 % uusiutuvaa energiaa. Lisäksi pihasta löytyy useita sähköautojen latauspisteitä, lähes kaikki ajoneuvomme ovat Euro 6 -luokkaa ja tankkaamme ainoastaan Nesteen MY Dieseliä ja tarjoamme useita akkugeneraattorivaihtoehtoja. VF Green -työryhmämme kokoontuu neljännesvuosittain pohtimaan yrityksen kestävää kehitystä ja parannusehdotuksia. 

 

Kunnioitamme kestävän kehityksen periaatteita, ja haluamme että tämä myös näkyy työmme jokaisessa vaiheessa. Kuulemme mielellämme myös sinun ideoitasi – varmistetaan yhdessä reilut ja vastuulliset toimintatavat ympäristön ja samalla meidän kaikkien kannalta. Voit ladata yksityiskohtaisen vastuullisuussuunnitelmamme tästä. 

 

Vuodesta 2023 lähtien, Valofirma on virallinen albert-toimittaja.