Leitz Thalia Set 24-180mm

– Leitz Cine Thalia 24mm T3.6
– Leitz Cine Thalia 35mm T2.6
– Leitz Cine Thalia 45mm T2.9
– Leitz Cine Thalia 55mm T2.8
– Leitz Cine Thalia 70mm T2.6
– Leitz Cine Thalia 100mm T2.2
– Leitz Cine Thalia 180mm T3.6

718,20  per day
-
+

You might also need